New 2019 Kia Sorento L/LX

$31,255

MSRP

$1,000

Kia Rebates

$30,255

Sale Price
Price only applies to stock number #13629
*Terms & Disclosures

New 2019 Kia Sorento LX V6

$34,930

MSRP

$1,000

Kia Rebates

$33,930

Sale Price
Price only applies to stock number #13641
*Terms & Disclosures

New 2019 Kia Stinger Premium

$40,680

MSRP
Price only applies to stock number #13871
*Terms & Disclosures

New 2019 Kia Stinger Premium

$40,185

MSRP
Price only applies to stock number #13868
*Terms & Disclosures

New 2019 Kia Sorento L

$27,755

MSRP

$1,000

Kia Rebates

$26,755

Sale Price
Price only applies to stock number #13980
*Terms & Disclosures

New 2019 Kia Stinger GT2

$51,765

MSRP
Price only applies to stock number #13988
*Terms & Disclosures

New 2019 Kia Forte LXS

$20,240

MSRP
Price only applies to stock number #14020
*Terms & Disclosures

New 2019 Kia Forte LXS

$20,310

MSRP
Price only applies to stock number #14025
*Terms & Disclosures

New 2019 Kia Forte LXS

$20,535

MSRP
Price only applies to stock number #14024
*Terms & Disclosures

New 2020 Kia Soul LX

$21,050

MSRP

$2,000

2020 Kia Soul LX (IVT) - Customer Cash

$19,050

Sale Price
Price only applies to stock number #14033
*Terms & Disclosures

New 2020 Kia Soul LX

$20,535

MSRP

$2,000

2020 Kia Soul LX (IVT) - Customer Cash

$18,535

Sale Price
Price only applies to stock number #14036
*Terms & Disclosures

New 2020 Kia Forte LXS

$20,650

MSRP

$1,500

2020 Kia Forte LXS (IVT) - Customer Cash

$19,150

Sale Price
Price only applies to stock number #14168
*Terms & Disclosures